Voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Dengie Crops Limited, Howells Farm, Maypole Road, Maldon, Essex CM9 4SY, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. Registratienr. bedrijf 2328408, BTW-nr. GB529354725. Statutaire zetel: Hall Road, Asheldham, Southminster, Essex, CM0 7JF, Verenigd Koninkrijk.
 2. De rechten in het ontwerp, de afbeeldingen, logo’s, foto’s, en de inhoud van deze website berusten bij of zijn in licentie gegeven aan Dengie Crops Limited. Ze worden beschermd door auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van deze website kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, opnieuw publiceren, weergeven, plaatsen of verzenden behalve wanneer daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend. U kunt individuele pagina’s alleen voor uw eigen persoonlijke gebruik bekijken of afdrukken.
 3. U komt overeen en erkent dat de informatie en meningen op de website op geen enkele wijze professioneel advies inhouden met betrekking tot de specifieke vereisten en dat enige informatie die of enig advies dat u ontvangt via deze website op geen enkele wijze een alternatief kan zijn voor professioneel advies dat is toegespitst op uw specifieke behoeften.
 4. U komt overeen Dengie Crops Limited te vrijwaren van, te beschermen tegen en schadeloos te stellen voor enige verliezen, aansprakelijkheid, schade, uitgaven of onkosten uwerzijds alsmede enige vordering of juridische procedure die is of dreigt te worden gestart voortvloeiende uit uw gebruik van de website.
 5. Gegevens die u ons verstrekt aan de hand waarvan wij uw identiteit kunnen vaststellen worden bewaard en verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.
 6.  Door bijdragen (inclusief tekst, foto’s, afbeeldingen, video- of audiomateriaal) te delen met Dengie Crops Limited komt u overeen Dengie Crops Limited, kosteloos, een licentie of vergunning te verlenen voor het gebruik van het materiaal op enigerlei wijze (inclusief wijziging en aanpassing om redactionele redenen) in media over de hele wereld.
 7. Het auteursrecht van uw bijdrage berust bij u. Verder zijn de rechten die aan Dengie Crops Limited worden verleend tot het gebruik van uw bijdrage niet exclusief, dit betekent dat u uw inhoud kunt blijven gebruiken zoals u wenst, inclusief de mogelijkheid om anderen toe te staan deze te gebruiken.
 8. Indien u Dengie Crops Limited inhoud aanbiedt, dient u uitsluitend uw eigen oorspronkelijke inhoud aan te bieden of als uw inhoud het werk van anderen bevat (bijv. muziek, beelden en/of video), dan moet u de benodigde rechten of vergunningen voor het gebruik van dat materiaal hebben verkregen.
 9.  Als in uw inhoud duidelijk andere personen kunnen worden geïdentificeerd, moet u ervoor zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de inhoud door Dengie Crops Limited. Als in uw inhoud duidelijk kinderen jonger dan 16 jaar kunnen worden geïdentificeerd, moet u ervoor zorgen dat de ouders of hun voogd toestemming voor het gebruik hebben/heeft gegeven.
 10. U mag geen inhoud aanbieden of delen die op enigerlei wijze smadelijk, aanstootgevend of onwettig is. Ongepaste inhoud wordt geweigerd of verwijderd door Dengie Crops Limited.
 11. Dengie Crops Limited moet wellicht contact met u opnemen voor administratieve doeleinden met betrekking tot uw bijdrage en/of voor het verkrijgen van nadere informatie over de bijdrage. Als we geen contact met u kunnen opnemen, zijn we misschien niet in staat uw inhoud te gebruiken. Zie ons privacybeleid.
 12. Dengie Crops Limited bewaart uw inhoud alleen zolang dat redelijkerwijs nodig is voor het doel of de doelen waarvoor de inhoud werd ingediend.
 13. Dengie Crops Limited is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die het gevolg zijn van uw onvermogen om deze website te gebruiken. Dengie Crops Limited kan niet beloven dat de website ononderbroken of geheel foutloos werkt. De website wordt aangeboden op de basis “zoals beschikbaar”. Dengie Crops Limited is niet aansprakelijk jegens u als we niet in staat zijn de website aan te bieden als gevolg van een situatie waarop wij geen enkele invloed hebben.
 14. De website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet ons eigendom zijn of niet door ons worden geëxploiteerd. Dengie Crops Limited geeft geen garanties en legt geen verklaringen af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie of meningen op deze website, en eventuele koppelingen naar een andere website dienen geenszins te worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van die website door Dengie Crops Limited. Koppelingen worden alleen verstrekt voor uw gemak.
 15. Dengie Crops Limited kan de website of deze voorwaarden te allen tijde veranderen. Als u de website gebruikt na dergelijke wijzigingen, dan bent u gehouden aan de nieuwe voorwaarden.

Op deze voorwaarden en uw gebruik van deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing en zij worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd. Ieder geschil zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Engeland of Wales. Deze voorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.